Vi äro tusenden


Musiken från tältföreställningen Vi äro tusenden
LP (Utgiven 1977 Nacksving 031-10).
CD (Utgiven 1993, MNWCD 12R)
DVD (Utgiven 2006)

Detta är tältprojektet:
I Sverige finns Europas största samlade fria musik och teaterrörelse, som politiskt och konstnärligt står utanför den etablerade, borgerliga kulturen. 

Hela denna rörelse som vuxit fram de senaste tio åren har med obetydliga undantag nonchalerats. Av såväl etablerade institutioner som statliga eller kommunala myndigheter. Teater och musikrörelsen som sammantaget har den största publiken får i ekonomiska subventioner bara smulorna från den rike mannens bord.

Trots detta växer rörelsen oavbrutet i styrka. Vi har slagit oss fram med hjälp av egna krafter, från de aktiva och publiken. 
Det är ur denna rörelse Tältprojektet fötts. 


Några av de ledande musikteater-grupperna slog sig samman: 
Nationalteatern, Nynningen, Oktober, Tidningsteatern, Narren
Det handlade alltså om utvalda grupper utvalda av varandra. De hade bakom sig en likartad arbetserfarenhet, en likartad professionell standard och likartad politisk värde-gemenskap.

Dessa grupper inbjöd sedan skådespelare och musiker från instutitions- teatrar och andra musikgrupper att medverka. De tog kontakt med textilkonstnärer, snickare, scenografer och andra för att tillsammans diskutera hur man skulle genomföra denna idé. 

Den formella starten skedde i seminarie-form på Hindås, en vecka i augusti 1976.

Att göra en kulturpolitisk manifest-ation var bara en av drivkrafterna bakom Tältprojektet.
En annan djupare och viktigare, var den politiska situationen i Sverige. 1950- och 1960-talet innebar i Sverige ett politiskt insomnande. I kalla krigets skugga avstannade den ideologiska debatten. I välfärdssamhällets spår följde likgiltighet för det politiska livet i allmänhet. Och för det socialistiska perspektivet i synnerhet.
1968-70 blev uppvaknandets år. 
Det är också under dessa år 
som de i projektet inblandade grupperna startats. Men uppvaknandet och det pånyttfödda intresset för hur Sverige borde se ut ekonomiskt, politiskt och kulturellt har tyvärr inte satt så djupa spår. Inte minst bland ungdomen kan man se ett påfallande ointresse och ofta rent förakt för de politiska frågorna. 

I den situationen ville vi med Tältprojektet blåsa nytt liv i debatten om vår historia. Och om vad arbetarrörelsen blivit, kunde ha blivit och framför allt  kan bli.

Tältprojektet är ett socialistiskt teater-projekt. Tältprojektet spelar 82 föreställ-ningar på 31 platser under fyra och en halv månad. Totalt kostar hela apparaten inklusive löner över 4 miljoner kr. 
Sånär på småsummor är det ett själv- finansierat projekt.
Pengar har kommit genom stödföreställningar, folk som lånat ut 100 eller 200 kronor till vår stödfond, genom de entréavgifter publiken betalar. Utan publikens stöd och det stora och viktiga arbete som gjorts av stödkommittéerna på de olika orter vi spelat hade det inte varit möjligt dra Tältprojektet i land.

Föreställningen handlar alltså om den svenska arbetarklassens historia under 100 år. Eller rättare sagt: föreställningen ger bilder ur denna historia.

Naturligtvis är föreställningen en solidaritetsförklaring till de strävanden som funnits och finns att omvandla Sverige till ett socialistiskt samhälle. Men det är också en kritisk granskning av de orsaker och rörelser som försenat eller förändrat denna utveckling.

Peter Wahlqvist, Nationalteatern.
För Tältprojektet.1977



TÄLTORKESTERN:

Jimmy Olsson El- och kontrabas.
Bengt Blomgren Gitarrer
Bernt Andersson Polymoog, orgelpiano, dragspel, munspel
Ulf Dageby Akustisk- och elgitarr
Christer Boustedt Altsax
Torsten Eckerman Trumpet
Stig Ekelöf Trombone
Per Mehlin
Trummor
Nikke Ström Barytonsax
Henric Holmberg Violin
Jussi Larnö Tenorsax
Olle Westerholm Fiol
Per Eggers Altsax
Bertil Goldberg Mandoliner
Sven Wollter Flygelhorn
SÅNGARE: Lars Aldman
Anki Rahlskog  
Berit Persson

 

Barbro Oborg  
Björn Granath    
Boel Höjeberg    
Eva Remaeus    
Ewa Wilhelmsson    
Maria Grahn    
Marianne Lindberg    
Med Reventberg    
Ninne Olsson    
Sam Westerberg    
Sonja Lund    
Totta Näslund    

Träffenbergskadriljen 
Musik:Ulf Dageby 
Arrangörer:Bernt Andersson, Christer Boustedt 
Stefan Zetterberg trumpet 
Per Eggers altsax 

 
Sång om arbetarklassens uppkomst 
Text: Henrik Holmberg 
Musik/Arrangör: Christer Boustedt 
Christer Boustedt altsaxsolo 
Eva Remeus sång 

 
Vi väva 
Text: traditionell 
Musik/Arrangör: Ulf Dageby
Bertil Goldberg mandoliner 
Sång: Anki Rahlskog, Med Reventberg, Sonja Lund, 
Barbro Oborg, Berit Persson, Maria Grahn, Boel Höjerberg,Ewa Wilhelmsson och Eva Remeus 
Texten skriven av textilarbeterskor, hörd av Kata Dahlström, legendarisk agitator, under hennes resor i landet.

 
Rättegångsinmarsch 
Musik: Ulf Dageby 
Arrangör: Bernt Andersson 
Sven Wolter flygelhorn 
Jussi Larnö tenorsax

 
Revolutions operan 
Text: Ninne Olsson 
Musik: Bertil Goldberg 
Arrangör: Bernt Andersson 
Försångare: Torsten Näslundh 
Handelsman: Hans Wiktorsson 
Kvinnorna: Maria Grahn, Paula Brandt, Sonja Lund, 
Boel Höjerberg 
Officeren: Peter Wahlqvist 
Befolkningen: Bertil Goldberg, Björn Granath, Henrik Holmberg, Anki Rahlskog, Med Reventberg, Ninne Olsson 
Soldaterna: Sam Westerberg, Sven Wolter, Per Eggers, Paul Olofsson 
Folket: Alla 

 
Glädje till varje pris 
(Kreuger-Göring Tangon) 
Text: Bertil Goldberg och Håkan Wennberg 
Musik:Bertil Goldberg 
Arrangör: Bernt Andersson 
Jussi Larnö tenorsax 
Per Eggers altsax 
Henrik Holmberg violin 
Sång: Maria Grahn, Per Melin, Bernt Andersson, Eva Remeus, Per Eggers 
Kreuger: Jussi Larnö 
Göring: Bertil Goldberg 
Slutsnuttsång: Maria Grahn

 
Aldrig mera krig 
Text: Peter Wahlqvist 
Musik: Ulf Dageby 
Arrangör: Bernt Andersson 
Torsten Näslundh sång 
Christer Boustedt altsaxsolo

 
Ellen vår Ellen
Musik: Christer Boustedt
Text: Berit Persson
Arrangör: Christer Boustedt
Sång: Med Reventberg, Anki Rahlskog

 
AK-sången
Text: Karlshamns Blåblusengrupp
utom vers 7: Bertil Goldberg
Musik: trad.arr. Bernt Andersson, Bertil Goldberg
Olle Westerholm fiol
Björn Granath sång

 
Vi äro tusenden 
Text: Peter Wahlqvist
Musik: Ulf Dageby
Arrangör: Bernt Andersson 
Jussi Larnö tenorsax
Bengt Blomgren gitarrsolo 
Torsten Näslundh sång 
Kör: Alla

 
Inspelad 20/6 - 4/7 1977 i Borlänge 
(tack K:S:B: och Hagströmsfolket!), Östersund (Parkskolan) och Örnsköldsvik (Gamla Rådhuset) 
Mixad i Östersund, Örnsköldsvik, Umeå och 
Luleå 1 - 10/7. 
Allt gjort i Nacksvings mobila studio 1977.
Inspelning och mix: 
Bernt Andersson (musikalisk ledning) 
Johannes Leyman (teknisk ledning) 
Tommy Rander (organisation och assist) 
Omslagsmålning: Aja Eriksson 
Layout: Bröderna Brothers 
Foto på skivan: Arthur Olafsen, Björn Rantil, 
Allan Söderholm